Theatr Colwyn

Uke-a-Bay 2022

Amser rhedeg: 170 mins

Genre: Cerddoriaeth

Uke-a-Bay yw gŵyl iwcalilis hynaf Cymru! Dechreuodd Uke-a-Bay yn 2014 gyda bandiau lleol a chwaraewyr iwcalili o Gymru a rhannau o Ogledd Lloegr. Ers hynny, maent wedi ychwanegu perfformwyr iwcalili o bob cwr o’r byd.

Bydd Andy Eastwood, The Quaintest Show on Earth a Marc Gallagher yn perfformio yn Uke-a-Bay 2022.

Mae Uke-a-Bay yn ŵyl sydd â rhywbeth i bawb!

Prisiau Tocynnau

Free

Dyddiadau ac Amseroedd y Ffilmiau

Dydd Sadwrn
13 Awst 2022

7pm