Theatr Colwyn

Cysylltwch â

Lle ydyn ni?

Theatr Colwyn, Ffordd Abergele, Bae Colwyn, LL29 7RU

Ebost: theatrcolwyn@conwy.gov.uk
Tel: +44 (0)1492 556 677

Cyfryngau Cymdeithasol

SWYDDFA DOCYNNAU

Theatr Colwyn: 01492 556677
Venue Cymru: 01492 872000

Mae’r Swyddfa Docynnau ar agor 1 awr cyn y perfformiad hyd at amser codi’r llenni.

Ar ddyddiau Sul a Gwyliau Banc bydd y Swyddfa Docynnau ar agor 1 awr cyn y perfformiad.

Oriau Agor

Diwrnodau Perfformiad:

Dydd Llun – Dydd Gwener: 12:30pm – Amser codi’r llenni

Diwrnodau Pan Nad Oes Perfformiad:

Dydd Llun – Dydd Gwener: 10am - 5pm


Parcio

Mae’r mannau parcio am ddim y tu allan i’r theatr yn gyfyngedig i ddwy awr yn unig, ond yn ddi-derfyn ar ôl 6pm. Mae maes parcio talu ac arddangos Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy ar Douglas Road, bron yn union gyferbyn â Theatr Colwyn.

Anfonwch neges atom