Theatr Colwyn

Cysylltwch â

Lle ydyn ni?

Theatr Colwyn, Ffordd Abergele, Bae Colwyn, LL29 7RU

Ebost: theatrcolwyn@conwy.gov.uk
Tel: +44 (0)1492 556 677

Cyfryngau Cymdeithasol

SWYDDFA DOCYNNAU

Theatr Colwyn: 01492 556677
Venue Cymru: 01492 872000

Oriau Agor

Diwrnodau pan nad oes perfformiad

  • Dydd Mawrth - Dydd Gwener: 12pm - 5.00pm
  • Dydd Sadwrn - AR GAU

Sioeau

  • Dydd Llun - Dydd Sadwrn: 12pm tan 15munud ar ôl dechrau’r sioe
  • Dydd Sul: dim ond pan fo sioe, awr o flaen llaw (yn bersonol yn unig)

*Gallai’r oriau agor newid*

Gŵyl y banc

  • AR GAU: oni bai bod sioe.

Parcio

Mae’r mannau parcio am ddim y tu allan i’r theatr yn gyfyngedig i ddwy awr yn unig, ond yn ddi-derfyn ar ôl 6pm. Mae maes parcio talu ac arddangos Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy ar Douglas Road, bron yn union gyferbyn â Theatr Colwyn.

Anfonwch neges atom