Theatr Colwyn

Beth sydd ymlaen

Sinema

2040 PG

22.04.2020 - 22.04.2020
Mae'r cyfarwyddwr arobryn Damon Gameau (That Sugar Film) yn cychwyn ar daith i archwilio sut y gallai'r dyfodol edrych erbyn y flwyddyn 2040 pe baem yn syml yn cofleidio'r atebion gorau sydd eisoes ar gael inni i wella ein planed a'u symud yn gyflym i'r brif ffrwd.
Sinema

Parasite 15

23.04.2020 - 23.04.2020
Noson Ffilm Rialto | Enillydd pedair Gwobr Academy yn 2020 – y Llun Gorau / Y Cyfarwyddwr Gorau / Y Ffilm Orau mewn Iaith Dramor / Y Sgript Ffilm Wreiddiol Orau
Sinema

Waiting For Anya 12A

08.05.2020 - 08.05.2020
Yn ystod yr Ail Ryfel Byd, mae bachgen ifanc, Jo, yn dod ar draws cyfrinach beryglus: mae plant yn cael eu smyglo allan o Ffrainc, sydd dan feddiant y Natsïaid, i ddiogelwch Sbaen.
Theatr

Swan Lake

19.05.2020 - 19.05.2020
Vienna Festival Baller cyflwyno Swan Lake
Theatr

I Want That Hair

20.05.2020 - 20.05.2020
By Jane Thornton | Set in a fading hairdresser’s, in a town in northern England, ‘I Want That Hair’ is a hilarious warts and all look at what happens between the chit-chat, the wash and blow dry and the curling, in a local hair salon.
Byw Sgrinio

NT Live: The Welkin 15 (as live)

21.05.2020 - 21.05.2020
A new play by Lucy Kirkwood | One life in the hands of 12 women.
Byw Sgrinio

RSC Live: The Winter's Tale

10.06.2020 - 10.06.2020
Mae Leontes yn rhwygo ei deulu’n ddarnau gyda’i genfigen, ond mae galar yn agor ei galon. Allai ddod o hyd i’r plentyn a gefnodd arno cyn y bydd yn rhy hwyr?
Theatr

Red Riding Hood

11.07.2020 - 11.07.2020
Efallai fod yr Hugan Fach Goch yn fach, ond mae ar fin mynd ar antur fawr! ...
Wedi’i recordio’n fyw

RSC Live: The Comedy of Errors

01.09.2020 - 01.09.2020
Mae dyn yn cyrraedd tref ddieithr lle mae pawb yn gwybod ei enw, ond yn meddwl mai rhywun arall ydyw.
Wedi’i recordio’n fyw

NT Live: Jack Absolute Flies Again

03.09.2020 - 03.09.2020
DANGOSIAD ENCORE | Comedi dros ben llestri newydd. Gan awdur One Man, Two Guvnors, daw drama newydd ddoniol, wedi’i gosod yn ystod haf y 1940au ym Mhrydain.
Wedi’i recordio’n fyw

Michael Ball & Alfie Boe: Back Together

13.09.2020 - 14.09.2020
DANGOSIAD ENCORE | ​Mae deuawd gerddorol enwocaf y byd, Michael Ball ac Alfie Boe, yn nôl efo’i gilydd ac yn barod i ddiddanu cynulleidfaoedd sinema ar hyd a lled y wlad wrth iddyn nhw droedio llwyfan yr O2 Arena ar gyfer sioe olaf eu taith ar draws y DU.
Theatr

The Haunting of Blaine Manor

19.09.2020 - 19.09.2020
Enillydd Gwobr The Salford Star Best Play of the Year | Ysgrifennwyd a Chyfarwyddwyd gan Joe O’Byrne​
Byw Sgrinio

RSC Live: Pericles Cert tbc

23.09.2020 - 23.09.2020
Stori deimladwy a gobeithiol Shakespeare o golled a chymodi, wedi’i leoli ym myd cyfarwydd siwrneiau peryglus.
Theatr

Simon & Garfunkel Through the Years

24.09.2020 - 24.09.2020
Mae Seventh Avenue Arts yn cyflwyno: Simon & Garfunkel Through the Years
Theatr

The Houghton Weavers

26.09.2020 - 26.09.2020
Mae’r Houghton Weavers, un o fandiau comedi/gwerin mwyaf Prydain, wedi bod ar flaen y sin gerddoriaeth wledig ers deugain mlynedd a mwy - ac mae eu rhaglen o gyngherddau yn un prysur dros ben.
Theatr

10cc's Graham Gouldman & Heart Full of Songs

27.09.2020 - 27.09.2020
I’r rheiny ohonoch chi sydd wrth eich bodd gyda cherddoriaeth grefftus, mae cyngerdd A Heart Full of Songs yn brofiad gwirioneddol ragorol. Bydd y daith nesaf yn dilyn rhyddhau pumed albwm unigol Graham ddechrau 2020.
Theatr

Here I Go Again - White Snake's Bernie Marsden

10.10.2020 - 10.10.2020
Yr arwr gitâr Bernie Marsden ydi un o sêr roc enwocaf y byd.
Theatr

The Floyd Effect

14.11.2020 - 14.11.2020
The Pink Floyd Tribute Show - Cerddoriaeth Pink Floyd fel y bwriadwyd iddi gael ei chlywed
Theatr

ARRIVAL® - The Hits Of ABBA

02.12.2020 - 02.12.2020
Mae wedi’i henwebu fel y 'Sioe ABBA Orau’ yn ogystal â’r ‘Sioe ABBA Fwyaf Dilys’ am 7 mlynedd yn olynol!
Theatr

Goldilocks and the Three Bears

19.12.2020 - 02.01.2021
Mae Magic Light Productions, ar y cyd â Theatr Colwyn, yn falch o gyhoeddi y bydd Goldilocks And The Three Bears yn dod i’r theatr Nadolig 2020!