Theatr Colwyn

The Houghton Weavers

Genre: Comedi, Cerddoriaeth

Mae’r Houghton Weavers, un o fandiau comedi/gwerin mwyaf Prydain, wedi bod ar flaen y sin gerddoriaeth wledig ers deugain mlynedd a mwy - ac mae eu rhaglen o gyngherddau yn un prysur dros ben.

Mae’r band yn diddanu eu cynulleidfaoedd gyda chymysgedd o ganeuon a hiwmor.

Ers meistroli eu crefft mewn clybiau gwerin yng ngogledd-orllewin Lloegr, maen nhw wedi mwynhau llwyddiant di-ben-draw, gyda chynulleidfaoedd dan eu sang a chefnogwyr o bob cwr o’r byd.

Prisiau Tocynnau

Pris llawn £16

Consesiwn £14.50

Ffrindiau / Cerdyn Premier £13.50

Dyddiadau ac Amseroedd y Ffilmiau

Dydd Sadwrn
28 Medi 2019

7.30pm