Theatr Colwyn

Theatr

Theatr

Goldilocks and the Three Bears

29.06.2019 - 30.06.2019
Mae Cwmni Theatr Kaleidoscope yn cyflwyno Goldilocks and the Three Bear.
Theatr

Something About Simon

05.07.2019 - 05.07.2019
The Paul Simon Story
Theatr

Annie Jr

07.07.2019 - 07.07.2019
Mae’n bleser gan Stagecoach Bae Colwyn gyflwyno Annie Jr. Dyma berfformiad gan fyfyrwyr rhwng 4 ac 16 oed o un o’n sioeau cerdd mwyaf poblogaidd a llwyddiannus.
Theatr

Crazy Catz - Hold Ya Head (2019)

13.07.2019 - 14.07.2019
Crazy Catz o Benmaenmawr yn goleuo’r llwyfan yn wenfflam gyda’u sioe flynyddol – Hold Ya Head.
Theatr

Justin Moorhouse: Northern Joker 14+

27.09.2019 - 27.09.2019
Ar hyn o bryd, mae Justin yn teimlo’n ansicr am bopeth, oni bai am ei ansicrwydd – mae Brexit yn nesáu, mae’n ymddangos bod Rhyfel Oer arall ar y gorwel, heb sôn am yr hyn sy'n digwydd yn America... ac ar nodyn mwy personol, mae'n dechrau teimlo ei fod yn colli ei swydd fel rhiant.
Theatr

The Houghton Weavers

28.09.2019 - 28.09.2019
Mae’r Houghton Weavers, un o fandiau comedi/gwerin mwyaf Prydain, wedi bod ar flaen y sin gerddoriaeth wledig ers deugain mlynedd a mwy - ac mae eu rhaglen o gyngherddau yn un prysur dros ben.
Theatr

Art 14+

24.10.2019 - 24.10.2019
Cynhyrchiad ar y cyd rhwng Black RAT Productions a Sefydliad y Glowyr Coed Duon o Art.
Theatr

The Comedy Store

21.11.2019 - 21.11.2019
Os ydych chi’n hoff iawn o gomedi byw, mi fyddwch chi wrth eich bodd â’r Storfa Gomedi yn Theatr Colwyn.
Theatr

Snow White

29.11.2019 - 29.11.2019
Vienna Festival Ballet yn cyflwyno Snow White | Coreograffi gan Barry McGrath
Theatr

Mrs Peachum's Guide to Love and Marriage

30.11.2019 - 30.11.2019
Prancia tîm LlwyfannauLlai OCC yn ôl ar y llwyfan gydag ailwampiad radical o waith John Gay o 1728, The Beggar's Opera. Ymunwch â Mrs Peachum, Polly ei merch a’r Cardotyn yn eu dehongliad beiddgar o berthnasau a rhinweddau cymharol gwyryfdod.
Theatr

ARRIVAL® - The Hits Of ABBA

04.12.2019 - 04.12.2019
Dyma’r sioe y mae pawb sy'n hoffi ABBA wedi bod yn disgwyl yn eiddgar amdani!
Theatr

Aladdin

21.12.2019 - 04.01.2020
Archebwch yn awr ar gyfer pantomeim 19/20 Theatr Colwyn - sioe Nadoligaidd llawn hwyl yn berffaith ar gyfer y teulu cyfan!
Theatr

The Floyd Effect

21.03.2020 - 21.03.2020
The Pink Floyd Tribute Show - Cerddoriaeth Pink Floyd fel y bwriadwyd iddi gael ei chlywed
Theatr

Francis Rossi: I Talk Too Much

05.06.2020 - 05.06.2020
Bydd y canwr roc chwedlonol, Francis Rossi yn dod i Theatr Colwyn yn 2020 fel rhan o daith lafar hir gyda 60 o ddyddiadau – I Talk Too Much.