Theatr Colwyn

Aladdin - Kaleidoscope Conwy

Genre: Sioe Gerdd , Plant / Teulu

Croeso i Aladdin, pantomeim teuluol hudolus Kaleidoscope Conwy!

Ymunwch â ni ar daith hudol llawn chwerthin, antur a phrofiadau twymgalon. Mae’r cynhyrchiad cyfareddol hwn yn addo caleidosgop o emosiynau a phrofiad theatraidd bythgofiadwy i gynulleidfaoedd o bob oed. Felly gafaelwch yn eich carped hud, mae yna fyd newydd sbon yn aros i wireddu eich breuddwydion!

Mae Kaleidoscope Conwy yn grŵp theatr ieuenctid cynhwysol dan arweiniad y gymuned ar gyfer plant rhwng 5 a 18 oed, sy’n dod â thalentau lleol ynghyd i greu perfformiadau hudolus sy’n ysbrydoli ac yn difyrru.

  • Sylwer mai dim ond bwyd a diod sydd wedi’u prynu gan Theatr Colwyn y dylech eu bwyta a’u hyfed yma.

Prisiau Tocynnau

Oedolion £11.50

Rhai o dan 12 £9.50

Dyddiadau ac Amseroedd y Ffilmiau

Dydd Sadwrn
25 Mai 2024

7pm

Dydd Sul
26 Mai 2024

1pm