Theatr Colwyn

100% Wolf PG

Amser rhedeg: 96 mins

Cyfarwyddwr: Alexs Stadermann

Genre: Animeiddio, Ffantasi , Plant / Teulu , Comedi

Cast: Adriane Daff, Akmal Saleh, Alexs Stadermann

Mae stori 100% Wolf yn canolbwyntio ar Freddy Lupin, etifedd llinach deuluol falch o fleidd-ddynion. Mae Freddy yn daer am fod yn flaidd-ddyn ei hun, a chaiff fraw ar ei ben-blwydd yn 13 oed pan aiff ei ymgais gyntaf o chwith, gan ei droi yn ... bwdl ffyrnig. Pan fydd Freddy yn meddwl na all pethau fynd yn waeth, caiff ei drin yn erbyn ei ewyllys, a’i hel i’r strydoedd a’i daflu i garchar i gŵn.

A all Freddy a’i ffrind newydd, Batty, ddianc? Pwy yw’r dyn sinistr sy’n dilyn pob cam? Er gwaethaf ei olwg pinc a gwlanog, a all Freddy brofi ei fod yn 100% blaidd o hyd?

Er mwyn i ni gadw ein cynulleidfaoedd yn eu swigod, ac ar bellter diogel, dim ond dros y ffôn ar 01492 872000 fydd modd archebu tocynnau.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Oherwydd y newidiadau y mae’n rhaid i ni gydymffurfio â nhw yn ystod y pandemig,

Os gwelwch yn dda:

- Archebwch docynnau o flaen llaw oherwydd bod gennym gapasiti is. I archebu tocynnau ffoniwch 01492 872000.
- Sicrhewch fod eich tocynnau ar gael i’w dangos wrth i chi gyrraedd, naill ai ar eich ffôn neu ar bapur.
- Ceisiwch gyrraedd yn gynharach nag arfer oherwydd mae’n bosibl y bydd ciw i fynd i mewn i’r adeilad. Bydd drysau i’r Sinema yn agor 45 munud cyn amser dechrau’r ffilm.
- Wrth i chi gyrraedd, bydd angen i chi lanhau eich dwylo gyda hylif diheintio dwylo cyn i chi fynd i mewn. (Bydd gorsaf diheintio dwylo ar bob ochor i’r drysau blaen).
- Ni fydd modd i ni adael i chi fynd i mewn i’r adeilad os oes gennych chi unrhyw symptomau Covid19.
- Mae angen i bob grŵp ddarparu gwybodaeth am resymau sy’n ymwneud â’r broses Profi, Olrhain, Diogelu.
- Dilynwch bob marciwr sy’n nodi sut i gadw pellter cymdeithasol a dilynwch gyfarwyddiadau gan staff.
- Mae Theatr Colwyn yn eiddo trwyddedig felly dim ond bwyd a diod sydd wedi’u prynu yma y dylech eu bwyta a’u hyfed yma.

Rydym am i gwsmeriaid a staff fod mor ddiogel ag sy’n bosibl yn ystod eich ymweliad â’r sinema. Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu bryderon, holwch aelod o staff.


Prisiau Tocynnau

£5

Dyddiadau ac Amseroedd y Ffilmiau

Dydd Iau
22 Hyd 2020

2.30pm

Dydd Gwener
23 Hyd 2020

2.30pm

Dydd Sadwrn
24 Hyd 2020

2.30pm