Theatr Colwyn

Pinocchio

Genre: Plant / Teulu , Pantomime , Performance

Ymunwch â Magic Light Productions, mewn cydweithrediad â Theatr Colwyn, ar gyfer yr antur pantomeim newydd sbon hon - ‘Pinocchio’.

Byddwch yn barod i gael eich swyno gan stori hudolus Pinocchio, pyped pren, sy'n breuddwydio am ddod yn fachgen go iawn. Yn llawn dop o gomedi a chwerthin, cyfuniad o bypedau modern a thraddodiadol, hud a lledrith, caneuon gwefreiddiol a threfnau dawnsio syfrdanol, byddem yn 'dweud celwydd' pe baem yn dweud nad yw hwn yn mynd i fod yn brofiad hudolus a bythgofiadwy i'r teulu cyfan!

  • Sylwer mai dim ond bwyd a diod sydd wedi’u prynu gan Theatr Colwyn y dylech eu bwyta a’u hyfed yma.


Prisiau Tocynnau

Gostyngiad Cynnar - Archebwch cyn 31 Mawrth 2024

Oedolyn £17

Pobl Hŷn (60+) £15

Dan 16 £12

Dyddiadau ac Amseroedd y Ffilmiau

Dydd Sadwrn
21 Rhag 2024

1pm 5pm

Dydd Sul
22 Rhag 2024

1pm 5pm

Dydd Llun
23 Rhag 2024

1pm 5pm

Dydd Mawrth
24 Rhag 2024

1pm 5pm

Dydd Iau
26 Rhag 2024

2pm 7pm

Dydd Gwener
27 Rhag 2024

2pm 7pm

Dydd Sadwrn
28 Rhag 2024

2pm 7pm

Dydd Sadwrn
30 Rhag 2023

2pm 7pm

Dydd Mawrth
31 Rhag 2024

1pm 5pm

Dydd Iau
02 Ion 2025

1pm 5pm

Dydd Gwener
03 Ion 2025

2pm 7pm

Dydd Sadwrn
04 Ion 2025

1pm 5pm