Theatr Colwyn

The Magic of Halloween and The Prisoner of Alakazam

Ymunwch yn yr hwyl yn Academi Hud Frogwarts a helpwch ein myfyrwyr sydd dan hud i drechu'r Alakazam drwg! Yn llawn momentau cyfareddol, chwerthin, a llond bol o arswyd, mae’r cynhyrchiad hwn yn addo profiad swynedig i bob oed.


  • Sylwer mai dim ond bwyd a diod sydd wedi’u prynu gan Theatr Colwyn y dylech eu bwyta a’u hyfed yma.


Prisiau Tocynnau

Oedolion £12

Plant £10

Dyddiadau ac Amseroedd y Ffilmiau

Dydd Mercher
30 Hyd 2024

7pm

Dydd Iau
31 Hyd 2024

7pm