Theatr Colwyn

White Christmas U

Amser rhedeg: 140 mins

Cyfarwyddwr: Michael Curtiz

Genre: Sioe Gerdd , Hygyrch

Cast: Bing Crosby, Danny Kaye, Rosemary Clooney

Ffilm gyfeillgar i ddementia

Mae Bing Crosby, Danny Kaye a Rosemary Clooney yn serennu yn y ffilm gerdd hon o 1954 am ddau filwr sy’n mynd am wyliau i Vermont gyda dau ddiddanwr. Gyda chaneuon clasurol Irving Berlin, ‘White Christmas’ a ‘Love You Didn’t Didn’t Do Me Right’.


Mae’r dangosiadau sy’n gyfeillgar i ddementia yn cael eu cynhyrchu mewn partneriaeth gyda phrosiect ‘A Life More Ordinary’ yn The Dukes Theatre, Caerhirfryn. Mae hwn yn ddangosiad ar gyfer pobl gyda dementia neu sy’n colli eu cof ac i’w teuluoedd, ffrindiau a gofalwyr, ond mae’n agored i’r cyhoedd hefyd. Sylwch nad yw gofal bugeiliol yn cael ei ddarparu yn y digwyddiadau hyn. Mae’n rhaid i ffrind, aelod o’r teulu neu ofalwr fynychu hefyd.

Mae awyrgylch hamddenol yn y dangosiadau fel bod croeso i bobl symud o gwmpas a mynd a dod fel y mynnant. Bydd egwyl ac adloniant byw. Mae pob perfformiad yn cynnwys egwyl gydag adloniant byw, a ddarperir gan ac mewn partneriaeth gydag Opera Cenedlaethol Cymru gyda chefnogaeth gan Canu Conwy, côr staff Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

***Cysylltwch â ni ymlaen llaw os ydych chi mewn cadair olwyn ac eisiau mynychu, mae llefydd gwag i ddefnyddwyr cadair olwyn yn gyfyngedig.

Prisiau Tocynnau

Pris llawn £4.50

Gofalwr Free

Dyddiadau ac Amseroedd y Ffilmiau

Dydd Iau
06 Rhag 2018

2pm